Det offentlig har svært gode støtteordninger for enøk i næringsbygg

Betydelig reduksjon i energiforbruket

Akershus Enøk og Inneklima as hjelper deg å redusere energiforbruket betydelig, gjerne 50%.

Vår kompetanse bekreftes av våre godkjenninger:

  • Enøkarbeid for Oslo kommunes Klima- og energifond
  • Enøkarbeid for statsforetaket Enova SF www.enova.no
Enøkarbeidet ved Akershus Enøk og Inneklima as utføres av sivilingeniører med over 20-års enøkerfaring.

Akershus Enøk og Inneklima as hjelper dere med:

  • å avdekke enøktiltak i bygget - tiltak som kan redusere energiforbruket
  • å søke om støtte til enøkarbeidet
  • å gjennomføre enøktiltakene
Les mer om vår metode for Enøk i næringsbygg. Vi gir garanti på besparelsen!

Kontakt oss på post@enok.no eller på telefon 930 40 730

Typiske enøktiltak i næringsbygg:

  • Varmeproduksjon, f.eks. varmepumpe
  • Ventilasjon, f.eks. varmegjenvinning
  • Styring
  • Isolering
  • Drift
Eksempler på enøkprosjekter i næringsbygg