Akershus Enøk og Inneklima as sin arbeidsmetodikk for Enøk i næringsbygg
Vi starter med en kort befaring på 1 time. Da vurderes hvordan en bør gå videre. De mest aktuelle veiene er:
  • Der hvor det trolig er lite å hente, avslutter vi etter befaringen. Det gis kort info om hva som kan gjøres. For å slippe kostnader til rapport, noterer en representant for bygget ned innspill og råd som gis under befaringen og eventuelt under et møte etterpå. Dette tar normalt 2-3 timer pluss reisetid. Vi bistår gjerne også med å søke om støtte til enøktiltakene.
  • Akershus Enøk og Inneklima as utarbeider et kort notat som stort sett består av en tabell. Denne tabellen forteller om budsjettkostnad og besparelse ved aktuelle enøktiltak. Siden vi i denne vurderingen ikke går i dybden, vil dette ofte være grove erfaringstall. Dette tar ca. en arbeidsdag.
  • Vi bistår gjerne med å søke om støtte til enøktiltakene. Det utarbeides en enøkanalyse for bygget. Dette vil gå over flere måneder. Det vil resultere i en fyldig rapport. For hvert forslåtte tiltak får en følgende:
    • Beskrivelse av hva som er foreslått å gjøre
    • Kalkulert budsjettpris for tiltaket
    • Beregnet besparelse med tiltaket
Rapporten vil normalt være et tilbud på gjennomføre de anbefalte tiltakene som en totalentreprise. Akershus Enøk og Inneklima as kunne garantere den beregnede besparelsen. Kostnaden for en enøkanalyse er normalt mellom kr 20.000 og kr 80.000, men det er svært avhengig av byggets kompleksitet.

Som avslutning av analysen, kan Akershus Enøk og Inneklima as utarbeide søknad om støtte til å gjennomføre de anbefalte enøktiltakene.

I Oslo gir kommunen støtte til 50% av kostnadene til en slik enøkanalyse