Bygg hvor vi har bidratt til betydelige energisparingstiltak


3M Norge AS

Forbruk før enøk:           2 864 000 kWh/år
Forbruk etter enøk:        1 479 000 kWh/år
Besparelse:                    1 385 000 kWh/år
Kostnad:                         1 519 000 kr

 

Gan Trykkeri AS

Forbruk før enøk:           2 792 000 kWh/år
Forbruk etter enøk:        1 670 000 kWh/år
Besparelse:                    1 122 000 kWh/år
Kostnad:                            653 000 kr