Enøkbefaring i deres enebolig

Vi tar en enøkbefaring i deres enebolig med et påfølgende møte. I løpet av 2-3 timer har vi normalt sett på alt som påvirker energiforbruket, og kommet med forslag til utbedringer. En slik befaring må byggeier betale selv.
Timeprisen vår er kr 1800,-.


Hva går en slik enøkbefaring ut på?

 

Enova-støttet energirådgivning

Vi er godkjent energirådgiver for Enova SF. Enova har strenge krav til rapportering, derfor blir en slik energirådgivning noe dyrere, men da går vi også grundigere til verks.
Kr 5.000 av kostnaden på 13.500, refunderes av Enova SF.

Hvordan gjennomføres en energi-rådgivning med støtte fra Enova SF?

Enova-støttet energirådgivning med termografering

Om du i tillegg ønsker å termografere eneboligen, gir Enova SF også støtte til dette. Da vil termografering og energirådgivning til sammen koste kr 17.000. Av dette gis kr 7.500 kr i støtte fra Enova SF. Merkostnaden med termografi er for byggeier bare kr 1000.
For å få nytte av termograferingen, må det gjøres i den kalde årstiden.

Energirådgivning og termografering, med støtte fra Enova SF

Be om faglige råd, før du bruker penger på feil tiltak. Det lønner seg f.eks. nesten aldri å skifte vinduer, mens det er god lønnsomhet i å etterisolere loftet.

Kontakt oss på espen@enok.no eller på telefon 930 40 730