Akershus Enøk
er en fusjon mellom Enøksenteret Akershus AS og Inneklimaspesialisten AS i 2004. Firmaets daglige leder er sivilingeniør Espen Thorsrud.

Enøk
Det er energiøkonomisering, som har størst volum i vårt firma. Ansvarlig for slike oppdrag, og kundens kontakt-person, er alltid en erfaren sivilingeniør. Hovedaktiviteten er energivurdering av eneboliger og leiligheter.

 

 

 

 

 

Godkjent energirådgiver hos Enova

Akershus Enøk

Tel. 930 40 730.

E-post: espen@enok.no