Akershus Enøk og Inneklima AS
er en fusjon mellom Enøksenteret Akershus AS og Inneklimaspesialisten AS i 2004. Firmaets daglige leder er sivilingeniør Espen Thorsrud.

Enøk
Det er energiøkonomisering, som har størst volum i vårt firma. Ansvarlig for slike oppdrag, og kundens kontakt-person, er alltid en erfaren sivilingeniør.

  • Enøkvurdering av eneboliger og leiligheter
  • Enøkvurdering av større bygg
  • Gjennomføring av enøktiltak

Inneklima
Inneklimaoppgaver består ofte i å avdekke inneklimaproblemer i boliger eller på arbeidsplasser. Vi tar også oppgaver innen yrkeshygiene.

Espen Thorsrud har videreutdanning innen inneklima fra NTNU.

 

 

 

 

 

Godkjenninger

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Godkjenning som enøkkonsulent for Klima- og Energifondet for Oslo kommune

Godkjenning som rådgiver fra Enova

 

Akershus Enøk og Inneklima AS

Tel. 930 40 730.

E-post: post@enok.no

Nettside: www.aei.as