Enøkbefaring i deres enebolig

Siden dette ikke har noe fast pris, og ikke styrt av noen krav fra myndighetene, kan vi bruker vår kompetanse på det kunden ønsker.

Befaring starter normalt med at vi går gjennom hele boligen sammen med en som kjenner den godt.

Under denne gjennomgangen ser vi på bygget og tekniske anlegg, og får høre hvordan brukeren opplever det. F.eks. om det er trekk fra vinduer, kaldt gulv o.l. Eller at det er ønskelig å bytte ut oljekjelen med mer miljøvennlig alternativ.

I løpet av denne befaringen kommenterer vi hva som bør gjøres. Det er derfor lurt at den som er med på befaringen noterer under vegs.

Kontakt oss på espen@enok.no eller på telefon 930 40 730

 

Etter befaringen setter vi oss ned og diskuterer mer hva som kan gjøres og hvordan det bør løses. I løpet av dette møtet må vi ofte ta en ny kikk på aktuelle rom for å se hvordan tilstanden er og hvordan ting kan løses.

Det er viktig at slike befaringer gjøres av kompetente fagfolk. Vi benytter derfor kun sivilingeniører med minimum 10 års enøk-erfaring til dette.

Normalt utarbeider vi ingen rapport etter slike befaringer, men om det ønskes gjør vi jo gjerne det.

Timeprisen vår er kr 1800,-. Normalt tar en slik befaring 2-3 timer inkl. reisetid.