Enøkbefaring i deres enebolig

Vi tar en enøkbefaring i deres enebolig med et påfølgende møte. I løpet av 2-3 timer har vi normalt sett på alt som påvirker energiforbruket, og kommet med forslag til utbedringer. En slik befaring må byggeier betale selv.
Timeprisen vår er kr 1.450,- inkl. mva.


Hva går en slik enøkbefaring ut på?

 

Enova-støttet enøkvurdering

Vi er godkjent energirådgiver for Enova SF. Enova har strenge krav til rapportering, derfor blir en slik enøkbefaring noe dyrere, men da går vi også grundigere til verks.
Kr 5.000 av kostnaden på 11.800, dekkes av Enova SF.

Hvordan gjennomføres en enøk-vurdering med støtte fra Enova SF?

Enova-støttet enøkvurdering med termografering

Om du i tillegg ønsker å termografere eneboligen, gir Enova SF også støtte til dette. Da vil termografering og enøkvurdering til sammen koste kr 15.000. Av dette gis kr 7.500 kr i støtte fra Enova SF. Merkostnaden med termografi er for byggeier bare kr 700.
For å få nytte av termograferingen, må det gjøres i den kalde årstiden.

Enøkbefaring og termografering, med støtte fra Enova SF

Be om faglige råd, før du bruker penger på feil tiltak. Det lønner seg f.eks. nesten aldri å skifte vinduer, mens det er god lønnsomhet i å etterisolere loftet.

Kontakt oss på post@enok.no eller på telefon 63 87 28 30