Akershus Enøk og Inneklima as sin arbeidsmetodikk for Enøk i boligblokker


Innledende fase

 • Vi befarer bygget
 • Borettslaget skaffer nøkkeldata til søknaden
 • Vi utarbeider søknad om støtte til enøkanalyse
 • Det mottas tilsagn om tilskudd

Kartleggingsfasen

 • Vi befarer bygget grundig
 • Vi logger energiforbrukere og temperaturer

Analysefasen

 • Vi avdekker aktuelle enøktiltak
 • Vi beregner besparelse ved hvert tiltak
 • Vi kalkulerer kostnadene ved hvert tiltak
 • Vi utarbeider analyserapport
 • Vi presenterer rapporten og anbefalingene for borettslaget

Gjennomføringsfasen

 • Byggeier beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres og bestiller gjennomføringen
 • De fysiske arbeidene gjennomføres.
 • Vi bistår gjerne under gjennomføringen.

Kontakt oss på post@enok.no eller på telefon 930 40 730